بانوان سرپرست خانوار صفحه اصلی فروشگاه وبلاگ درج رایگان مهارت ورود ثبت نام کارفرما
سال جهش تولید

آشنایی با نحوه بافت چوخه!

آشنایی با نحوه بافت چوخه

1399-08-28

چوخه، دستبافی است از جنس پشم شتر و بره

چوخه، دستبافی است از جنس پشم شتر و بره چوخه به عنوان جليقه، لباس كشتي، كت و شلوار و... به كار میرفت و به علت آب و هواي سرد و شرايط اقليمي مردان چوخه را به عنوان لباس در زمستان استفاده مي كردند. اين هنر دستي پس از آماده شدن پشم و تبديل پشم به نخ تابيده از طريق پودگذاري بر روي دار زميني توليد مي گردد. توليد چوخه در سه مرحله آماده سازي پشم مورد نياز، چله كشي و سپس بافت انجام مي شود. عمليات پشم چينی معمولاً در اوايل بهار انجام مي شود كه پشم بره يا شتر را در اوايل بهار كه مرغوب تر است، به وسيله قيچي پشم چينی مي شود.  پشم مصرفي چوخه احتياج به رنگرزی ندارد و بافنده از رنگ خود پشم چيده شده استفاده مي كند و براي فرآوري آن پشم خشک شده را آنقدر با چوب می زنند تا در نهايت پشم نازک و لطيف به دست آيد.  پشم زده شده را داخل دندانه هاي شانه گذاشته و سپس با دو دست از دو طرف مي كشند، از تكرار اين عمل پشم مناسب به صورت ليف به دست می آيد كه در اصطلاح محلی به الياف به دست آمده «پلته» مي گويند. در مرحله ريسندگی بافنده از دوک نخ ريسي به نام «تشی» استفاده مي كنند و پشم شانه زده را به دور مچ پيچيده و تشی را می كشد تا پشم ريسيده شود.اين كارشناس درخصوص مرحله چله كشی نيز گفت: چار چوبي را در زمين مي كوبند سپس دو تا چوب در بالا و پايين مي گذارند تا دار تشكيل شود. قيچي پشم چيني، شانه پشم زني، دوک نخ ريسی، چوب دار، بفش چوبی، دفتين، ماسوره، نخ پنبه و بفش از وسايل مورد نياز براي بافت چوخه است. کار/مهارت آزاد